Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru FT-IR z akcesoriami dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/267/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  19.07.2016r. 10:00 20.07.2016r. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03