Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy autoklawu laboratoryjnego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/276/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  20.07.2016r. 9:00 21.07.2016r. 9:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03