Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowania nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z przebudową i rozbudową budynku oraz zmianą sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji nadziemnych budynku Małego Paderevianum, zlokalizowanego przy Al. Mickiewicza 11 w Krakowie na dz. nr 27/7 obr. 62 Kraków Śródmieście, oraz przebudową i rozbudową budynku Dużego Paderevianum, zlokalizowanego przy Al. Mickiewicza 9 w Krakowie na dz. nr 27/7 obr. 62 Kraków Śródmieście, oraz budową stacji transformatorowej na dz. nr 26/1 obr. 62 Kraków Śródmieście. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 11.08.2016r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 12.08.2016r. )

  18.08.2016r., godz. 09:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03