Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle. Całość sprzętu, który ma być objęty asystą techniczną jest zainstalowana w hali komputerowej Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonej w Krakowie, przy ul. Reymonta 4, kod: 30-059. Nr sprawy CRZP/UJ/308/2016

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 20.07.2016r. godz. 09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03