Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Open Dialogues and Anticipations - Respecting Otherness in the Present Moment, autorstwa Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil, ISBN 978-952-302-021-4, liczącej 201 stron, wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/295/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  21.07.2016 r., godz. 10:00 25.07.2016 r., godz. 10:00

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03