Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) od wprowadzenia poprawek i zmian do wersji źródłowej treści poprzez kolejne przełamania i wprowadzanie poprawek i zmian do treści, po gotowy plik do druku lub wydania elektronicznego konkretnych całych książek lub numerów czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/294/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A1 do SIWZ

  Załącznik A2 do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Termin składania ofert: 22.07.2016 r., godz. 10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03