Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2016r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/312/2016 Znak sprawy: 80.272.312.2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 2 do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik nr 3 do SIWZ

   Termin składania ofert: 22.07.2016r. godz. 09:00

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03