Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego dla nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/252/2016

 •  Termin składania ofert: 24.08.2016r, godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  Załacznik B do SIWZ - karta OT

  Załącznik C do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik nr 4 do formularza oferty

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacja do SIWZ z dnia 11.08.2016r. )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.08.2016r. )

  Rysunek A-22/w - czytelnia ścianki - z dn. 18.08.2016r.

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.08.2016r. - 2 )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz. 2 i 7 oraz unieważnieniu postępowania w cz.1

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz. 3,4,5 i 6

  Ogłoszenie z dnia 2.11.2016 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03