Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/256,-260/2016 80.272.256-260.2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  25.07.2016r. godz. 09:00

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Do Pobrania: MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTY

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w częściach od I do IV

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w części V

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostaw


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03