Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/311/2016.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 26.07.2016 r. godz. 09:00

     Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03