Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Znak: 80.272.299-301,303.2016 Nr sprawy:CRZP/UJ/299-301,303/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 27.07.2016r. )

  01.08.2016r. godz. 10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części I oraz unieważnieniu w części III

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03