Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń komputerowych dla Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/307/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  27.07.2016 r. godz. 09.00 03.08.2016r. godz. 09:00

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03