Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy: CRZP/UJ/306/2016 80.272.306.2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 01.08.2016r. godz. 09:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o uchyleniu wyników postępowania z dnia 16.08.2016r. i ponownym rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w części I i II

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03