Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Zaopatrzenia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/316/2016.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 01.08.2016 r. godz. 10.00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowanie

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03