Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących wykonania prac budowlano remontowych i konserwatorskich wraz z towarzyszącymi pracami instalacyjnymi pracowni zegarmistrzowskiej zlokalizowanej na terenie budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/315/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  8.08.2016r. 10:00 16.08.2016r. 10:00

   Do Pobrania: Załącznik A

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Załącznik B (zestawienie szafek)

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03