Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu gazowego GC oraz cieczowego HPLC dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/314/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

  12.08.2016 r., godz. 10:00 16.08.2016 r., godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ujednolicona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03