Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.07.2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie udzielenia licencji bazy danych in-memory SAP HANA oraz zakupu usługi maintenance producenta bazy danych SAP HANA dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/310/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  04.08.2016r. godz. 09:00 19.08.2016r. godz. 09:00 23.08.2016r. godz. 09:00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03