Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę fabrycznie nowego cytometru obrazowego wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem oraz innymi usługami, na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 14, Znak sprawy 80.272.318.2016 (Nr CRZP/UJ/318/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05.08.2016 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania )

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03