Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/262,298,302,304,329-348/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  05.08.2016r., godz. 10:00 12.08.2016r. godz. 10:0016.08.2016 r., godz: 10:00

  MODYFIKACJA SIWZ

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - WERSJA UJEDNOLICONA z dnia 03.08.2016r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Zmiana treści SIWZ w XVIII części zamówienia wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 12 oraz 13

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 4, 5, 7-9, 14, 16-19 oraz unieważnieniu postępowania w częściach 2 oraz 10.

   Uwaga: Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 10 )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1, 3, 6

   Uwaga: Zawiadomienie o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej w rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 16 )

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 10

   Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania części 18 oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części 18

   Uwaga: Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 1 )

   Uwaga: Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania części 1 )

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 1

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 11

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 15

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach 4, 5, 6, 7, 8, 10 oraz 12

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 19

   Uwaga: Zawiadomienie o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej w rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 4 i 11 )

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części: 1, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cześci 3


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03