Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie ealizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu uszczelnienia powierzchni dachu budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ, przy ul Gronostajowej 3 w Krakowie w technologii bez spoinowej.Nr sprawy CRZP/UJ/291/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 11.08.2016 r. godz. 10.00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 05.08.2016 r.  )

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03