Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku WBBiB z pomieszczeń techniczno-magazynowych na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe wraz z przebudową instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dz. nr 498,508/1, 509/1 obr. 7 jed. ewid. Podgórze przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/327/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  11.08.2016 r. godz. 10.30 16.08.2016 r. godz. 10.30

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03