Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.08.2016r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych w budynku mieszkalno-biurowym UJ, położonym przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/296/2016


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03