Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.08.2016 r. o udzieleniu zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki w zakresie remontu szklarni HOLENDERKI przy ul. Kopernika 27 e Krakowie - etap II - roboty dodatkowe. (Nr postępowania: CRZP/UJ/250/2016)


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03