Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienieWykonawcy w zakresie dostawy komputera 2 w 1 dla Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych. (Nr postępowania: CRZP/UJ/356/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 07.09.2016 r., godz. 10:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia-wersja uaktualniona uwzglądniająca modyfikacje z dnia 02.09.2016r. Uwaga:  )

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03