Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy centralnego routera do sieci szkieletowej dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/358/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  7.09.2016r. 9:00 12.09.2016r. 9:00

  Modyfikacja do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach 2

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03