Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2016 o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie oraz montażu nowych klimakonwektorów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, nr CRZP/UJ/379/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz oferty- wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 16.09.2016 godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03