Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • ogłoszenie z dnia 01.09.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie klimakonwektorów oraz sterowników w pomieszczeniach budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie, CRZP/UJ/378/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: załącznik A do SIWZ

  Formularz oferty- wersja edytowalna

   Do Pobrania: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 16.09.2016r., godzina 10:30

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03