Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/320,357,368/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  14.09.2016r. godz. 09:00 16.09.2016r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II oraz o unieważnieniu postępowania w części III

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części I

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03