Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. CRZP/UJ/365, 305, 321,363, 365, 371, 372, 373, 375 i 381/2016

 •  Do Pobrania: Do pobrania : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do pobrania: Formularz oferty -wersja edytowalna

  Do pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe -wersja edytowalna

  22.09.2016 r., godzina 10:00

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach III, IV, VI, VIII, oraz o unieważnieniu postępowania w częściach II, V oraz VII

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I oraz X

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części IX

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03