Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15 września 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/388-394/2016, 80.272.388-394.2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty-wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.09.2016r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 23.09.2016r. )

  23.09.2016r, godz.09:00 27.09.2016r, godz.09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.2

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.4

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03