Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.09.2016r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/400-409/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty -wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe -wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 23.09.2016r. godz. 09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w częściach od IV do X

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w częściach od I do III

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03