Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16 września 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii (IS) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Grodzka 52, CRZP/UJ/369 bis/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty-wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 20.09.2016r. )

   Termin składania ofert: 26.09.2016, godz.10.00

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.II

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.1

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03