Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20 września 2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). CRZP/UJ/349/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do formularza oferty

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  Formularz oferty - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.09.2016r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.09.2016r. )

  28.09.2016r., godzina: 10:00 30.09.2016r. godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 29.09.2016r.

  Informacja z otwarcia ofert 30.09.2016r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z dnia 10.11.2016r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03