Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i uruchowmienia urzadzeń oraz akcesoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem i elementami łączącymi urządzenia z instalacjami w pomieszczeniach lub meblach laboratoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii Uniewrsytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.10.2016r., godz. 10:00

  Załącznik 1 do formularza oferty - JEDZ

  Załącznik A do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ

  Załącznik C do SIWZ

  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2016/S 181-324581

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 04.10.2016r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 07.10.2016r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 13.10.2016r.

  Informacja z otwarcia ofert 28.10.2016r.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 04.11.2016r. - część nr 2

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 18.11.2016r. - część nr 4

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 23.11.2016r. - część nr 1

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 25.11.2016r. - część nr 3

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części nr 3

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części nr 1

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części nr 4


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03