Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia zmywarek laboratoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2016

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik 1 do formularza oferty - JEDZ

  Załącznik A do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ

  Załącznik C do SIWZ

  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2016/S 182-326273

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 13.10.2016r.

  Zmiana zapisów wzoru Umowy oraz SIWZ z 20.10.2016r.

  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2016/S 182-326273

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.10.2016r. )

  Informacja z otwarcia ofert 03.11.2016r.

  28.10.2016r., godz. 11:00 03.11.2016r., godz. 10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 30.11.2016r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03