Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2017-2019, dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/384/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Termin składania ofert: 27.10.2016r. godz. 10:00

   Do Pobrania: Załącznik 1 do formularza oferty - JEDZ

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  Do pobrania:Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.10.2016r. )

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 29.11.2016

  Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 o udzieleniu zamówieniu


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03