Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru FT-IR z akcesoriami dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/383/2016.

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03