Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany, demontażu urządzeń systemu CCTV oraz dostawa nowych z okablowaniem wraz z montażem i konfiguracją w budynkach Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk o Środowisku, Zespołu Dydaktyczno Bibliotecznego i Wejścia Głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. CRZP/UJ/377/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz oferty-wersja edytowalna

  Do pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe -wersja edytowalna

  Termin składania ofert: 07.10.2016 r. godz. 09:00

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03