Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy trzech publikacji wraz z dostawą nakładów dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/410/2016.

  •  Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03