Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla Działu Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4 w Krakowie. CRZP/UJ/427,428/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 06.10.2016r. godzina: 9:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert 06.10.2016r.

  Zawiadomienie o rozsztrzygnięciu (wyniku) postępowania dla części I i II z 13.10.2016r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części I i II


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03