Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28 września 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu uszczelnienia powierzchni dachu budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ, przy ul Gronostajowej 3 w Krakowie w technologii bezspoinowej. Nr sprawy CRZP/UJ/440/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz oferty wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe -wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 14.10.2016 r., godz. 10:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  Informacja z otwarcia ofert

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

   Zawiadomienie o unieważnieniu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03