Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421,422,452-455/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Termin składania ofert: 11.10.2016r. godz. 09:00 12.10.2016r. godz. 09:00

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  MODYFIKACJA SIWZ

  Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w częściach II,III,IV,VI

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w częściach I i V

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03