Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ, ul. Gołębia 24 w Krakowie. CRZP/UJ/426/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 13.10.2016r., godzina: 9:00

  Informacja z otwarcia ofert 13.10.2016r.

  Zawiadomienie o rozsztrzygnięciu (wyniku) postępowania z 20.10.2016r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03