Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr. sprawy CRZP/UJ/432-433,435-438/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz Oferty - wersja edytowalna

  Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  14.10.2016 r., godzina 10:00

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I oraz III

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach IV

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II oraz o unieważnieniu postępowania w części V

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03