Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 6 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów opałowych, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w pozostałych miejscowościach woj. Małopolskiego i woj. Śląskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/429/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz oferty wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik 1 do formularza oferty - JEDZ

   Do Pobrania: Załącznik 2 do Formularza Oferty- kalkulacja ceny oferty

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe -wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 14.11.2016 r., godz. 11:00

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ

  Załącznik 2 do Formularza Oferty- kalkulacja ceny oferty wersja ujednolicona na dzień 27.10.2016 r.

  Pyatnia i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 3.11.2016

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03