Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie udzielenia 8 sztuk licencji na oprogramowanie Veeam Availability Suite Enterprise for Vmware (+ 3 letni suport) oraz 8 sztuk licencji Academic VMware vSphere 6 with Operations Menagement Enterprise Plus (+ 3 letni suport) dla Działu Infrastruktury sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/417/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 18.10.2016r. 9:00

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03