Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oprogramowania do zarządzania i dokumentowania infrastruktury IT na Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z usługą wdrożenia i wsparcia powdrożeniowego dla Działu Infrastruktury sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/416/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 24.10.2016r. 9:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03