Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodu osobowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/468/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 24.10.2016r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03