Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 18.10.2016 r. o peztargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia” (ISBN: 978-83-233-1811-8) wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A. (Nr postępowania: CRZP/UJ/470/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 26.10.2016 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03