Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu niograniczonym z dnia 18.10.2016r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie klimakonwektorów oraz sterowników w pomieszczeniach budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie, CRZP/UJ/491/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty-wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  03.11.2016r,godz.10:30 Termin składania ofert: 07.11.2016r., godz. 10:30

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu ) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03